Dom Vila Maria - Volonteri

Volonteri

Dragi naši volonteri,

Hvala vam na trudu, ljubavi, energiji, znanju, smijehu i vedrini koju donosite u naš Dom!

Cilj našeg volonterskog programa je uključivanje građana u rad Doma kako bi odgovorili na individualne potrebe korisnika i podigli kvalitetu života korisnika. Rad volontera se evidentira i vrednuje. Vrijednost volonterskog rada prikazuje se kroz postignuća Doma te se tako potiče i promovira razvoj volonterstva u našoj zajednici.

Volonteri su uključeni u rad Doma već dugi niz godina.

Potrebno nam je još volontera na različitim volonterskim pozicijama, a osobito na poslovima uređenja okoliša, vrta, voćnjaka, brige o životinjama.

Poželjno je da budete komunikativna i vedra osoba, otvorena za nova iskustva i učenja. Ako posjedujete malo slobodnog vremena i interes za rad s osobama s mentalnim oštećenjem, mi smo pravo mjesto za vas.

Volontiranjem se doprinosi društvenom razvoju, građanskom sudjelovanju, socijalnoj koheziji i socijalnom uključivanju. Volontiranjem se stječu iskustva i razvijaju kompetencije potrebne i korisne za aktivno sudjelovanje u društvu, osobni razvoj i osobnu dobrobit. Volontiranjem se dobrovoljno ulaže osobno vrijeme, trud, znanje i vještine u aktivnosti za dobrobit drugih osobe, u našem slučaju, naših korisnika.

Dom kao organizator volontiranja postupa prema volonterima u skladu s načelom jednakih mogućnosti za sve osobe bez obzira na: dob, rasu, boju kože, jezik, vjeru, spol, spolnu orijentaciju, rod i rodno izražavanje, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovinsko stanje, naobrazbu, društveni položaj, bračno stanje, obiteljske obveze, članstvo ili ne članstvo u političkoj stranci, udruzi ili sindikatu, zdravstveno stanje, invaliditet i druga osobna obilježja.

Dom i volonterka ili volonter dužni su postupati prema korisnicima volontiranja prema načelu jednakih mogućnosti za sve osobe bez obzira na: dob, rasu, boju kože, jezik, vjeru, spol, spolnu orijentaciju, rod i rodno izražavanje, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovinsko stanje, naobrazbu, društveni položaj, bračno stanje, obiteljske obveze, članstvo ili ne članstvo u političkoj stranci, udruzi ili sindikatu, zdravstveno stanje, invaliditet i druga osobna obilježja te ostale osnove predviđene propisima kojima se uređuje materija suzbijanja diskriminacije.

Volonterstvo

Postanite volonter

Volonteri su uključeni u rad Doma već dugi niz godina. Cilj našeg volonterskog programa je uključivanje građana u rad Doma kako bi odgovorili na individualne potrebe korisnika i podigli kvalitetu života korisnika. Volonterski rad prikazuje se kroz postignuća Doma te se tako potiče i promovira razvoj volonterstva u našoj zajednici.

Potrebno nam je još volontera na različitim volonterskim pozicijama, a osobito na poslovima uređenja okoliša, vrta, voćnjaka, brige o životinjama.

Javite nam se!