Dom Vila Maria

O Domu Vila Maria

Dom za odrasle osobe Vila Maria je javna ustanova u nadležnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, čiji je osnivač Republika Hrvatska.

Dom je osnovan 2001. godine, a pruža usluge skrbi odraslim osobama s mentalnim oštećenjem i to:

  • uslugu smještaja (dugotrajni i privremeni)
  • uslugu boravka (cjelodnevni i poludnevni)
  • uslugu organiziranog stanovanja uz podršku i
  • uslugu pomoći u kući.

Dom za odrasle osobe Vila Maria smješten je u Istri, u Puli, na adresi Šišanska cesta 2. Smješten je u adaptiranoj vili i novom modernom objektu, a okružen je velikim uređenim parkom. Korisnicima su na raspolaganju polivalentni dnevni boravak, dnevni boravci s čajnim kuhinjama, blagovaonice, polivalentna dvorana i radna terapija, kapelica, prostori za posjetitelje, frizerski salon i ostali prostori za provođenje vremena. Smještajni kapacitet doma je 195 korisnika o kojima skrbi gotovo 80 radnika.

Žena na klupi

Misija

Individualni pristup u radu s korisnikom, socijalizacija, zajedničko otkrivanje, osnaživanje i poticanje korisnikovih sklonosti, vještina i sposobnosti uz podršku obitelji i lokalne zajednice.

Ženske ruke sa staklenom kuglom

Vizija

Postizanje što veće samostalnosti korisnika uvažavajući njegove individualne potrebe uz pružanje stručne pomoći u planiranju i osmišljavanju života unutar kao i izvan ustanove.

Zamućena ženska lica

TKO MOŽE OSTVARITI USLUGE?

Usluge se pružaju odrasloj osobi s mentalnim oštećenjem, a koja bez stručne pomoći ne može organizirati i savladati svoju svakodnevnicu.

Temeljna načela rada

Korisnik socijalne usluge ostvaruje prava po načelima socijalne skrbi: slobode izbora u skladu s individualnim potrebama, uključenosti u zajednicu, pravodobnog dobivanja usluge, poštivanja ljudskih prava i integriteta korisnika, zabrane diskriminacije, informiranosti o pravima i uslugama, sudjelovanja u donošenju odluka, tajnosti i zaštite osobnih podataka, poštivanja privatnosti i podnošenja pritužbi.