Dom Vila Maria

Ustroj doma

Organizacija rada doma

Organizacija rada Doma temelji se na grupiranju srodnih poslova u posebne ustrojstvene jedinice i to:

1. Ustrojbena jedinica psihosocijalnog rada, radne terapije i izvaninstitucijske skrbi

2. Ustrojbena jedinica brige o zdravlju i njege

  • Odsjek brige o zdravlju
  • Odsjek njege

3. Ustrojbena jedinica prehrane i pomoćno tehničkih poslova

  • Odsjek prehrane
  • Odsjek pomoćno tehničkih poslova

Poslovi psihosocijalnog rada, radne terapije i izvaninstituucijske skrbi te računovodstveno – financijski i administrativni i poslovi zaštite na radu  obavljaju se pod neposrednim rukovođenjem ravnatelja.

Radom ustrojbene jedinice i odsjeka rukovode voditelji koje imenuje i razrješava ravnatelj između radnika te ustrojstvene jedinice

Puno radno vrijeme radnika zaposlenih u domu iznosi 40 sati tjedno. Ukupno puno radno vrijeme raspoređuje se ravnomjerno na pet radnih dana u tjednu, od ponedjeljka do petka te svaki radni dan sadrži osam radnih sati. Tijekom svakog vremenskog razdoblja od dvadeset četiri sata, radnik ima pravo na dnevni odmor od najmanje dvanaest sati neprekidno. Dnevno radno vrijeme u trajanju od osam radnih sati, organizirano je u smjenama i jednokratno, ovisno o prirodi posla. Smjenski rad organiziran je u dvije ili tri smjene.

Rad stručnih radnika organiziran je na sljedeći način:

Medicinske sestre / tehničari (smjenski rad prema rasporedu rada kroz 24 sata dnevno): od 6.00 do 18.00; od 18.00 do 6.00 sati.

– Ostali stručni radnici (socijalni radnici, radne terapeutkinje, voditeljica Ustrojbene jedinice brige o zdravlju i njege, glavna medicinska sestra, fizioterapeutkinja, psihologinja, radni instruktori za neovisno življenje) – rad prema rasporedu u vremenu od 7.00 do 15.00 i 10.00 do 18.00 sati te rad subotom od 7.00 do 15.00 sati.

Rad radnika Ustrojbene jedinice prehrane i pomoćno-tehničkih poslova organiziran je na sljedeći način: rad u vremenu od 7.00 do 15.00 sati te smjenski rada prema rasporedu rada u vremenu od 6.00 do 14.00, od 7.00 do 15.00 te od 12.00 do 20.00 sati.

Rad radnika koji obavljaju računovodstveno-financijske i administrativne poslove organiziran je u vremenu od 7.00 do 15.00 sati.

Osoblje doma

U ustrojstvenim jedinicama doma, radnici rade na sljedećim radnim mjestima:

Naziv radnog mjestaBroj radnika
Ravnatelj1
Voditelj računovodstva1
Računovodstveni referent – financijski knjigovođa2
Računovodstveni referent1
Stručni radnik II. vrste – stručnjak zaštite na radu0,5

 

Poslovi psihosocijalnog rada, radne terapije i izvaninstitucijske skrbi

Stručni radnik I. ili II. vrste – socijalni radnik2
Stručni radnik I. vrste – psiholog1
Stručni radnik II. vrste -radni terapeut2
Stručni radnik II. vrste – radni instruktor1,5
Radni instruktor 1
Viši asistent u organiziranom stanovanju1
Asistent u organiziranom stanovanju1

 

Ustrojbena jedinica brige o zdravlju i njege

Stručni radnik II. vrste – medicinska sestra/tehničar1
Medicinska sestra15
Stručni radnik I. ili II. vrste – fizioterapeut2
Njegovateljica21

 

Ustrojbena jedinica prehrane i pomoćno – tehničkih poslova

Kuhar u domu socijalne skebi4
Pomoćni radnik u kuhinji4
Ekonom1
Skladištar0,5
Kotlovničar / kućni majstor3,5
Pomoćni radnik – pralja  2
Pomoćni radnik –  čistačica  9

Usluge doma Vila Maria

Dom Vila Maria, Pula

stanovanje, prehrana, njega, briga o zdravlju, socijalni rad, psihološka podrška, fizikalna i radna terapija, razne aktivnosti

Soba za aktivnosti

cjelodnevni i poludnevni boravak, organizirano stanovanje uz podršku i usluge pomoći u kući

Soba za sastanke

tko može biti korisnik, što treba sadržavati zahtjev za prijam, povjerenstvo za prijam i dodatne informacije i kontakti