Usluge Doma Vila Maria

Usluge smještaja

Smještaj je usluga skrbi izvan vlastite obitelji koja se ostvaruje kao institucijska skrb u domu, a može obuhvatiti: uslugu stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihološke podrške, fizikalne terapije, radne terapije, radnih aktivnosti, aktivnog provođenja vremena, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

Dom Vila Maria pruža usluge dugotrajnog i privremenog smještaja prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17).

Privremeni smještaj može se priznati u kriznim situacijama, radi postupne prilagodbe na dugotrajni smještaj izvan vlastite ili udomiteljske obitelji i radi pripreme na izvaninstitucijsku skrb. Privremeni smještaj može trajati dok traje potreba, a najdulje 6 mjeseci. Privremeni smještaj korisniku se priznaje i radi korištenja odmora njegovog roditelja njegovatelja, odnosno njegovatelja, u ukupnom trajanju od najviše 30 dana tijekom jedne kalendarske godine ili zbog privremene nesposobnosti za pružanje njege zbog bolesti roditelja njegovatelja odnosno njegovatelja dok traje potreba, a najdulje 60 dana tijekom jedne kalendarske godine. Korisnici se na privremeni smještaj primaju ukoliko u Domu postoji slobodno mjesto, sukladno traženim terminima za smještaj, a odobrava se kronološkim redom podnošenja zahtjeva.

Dugotrajni smještaj priznaje se korisniku kojem je tijekom duljeg vremenskog razdoblja potrebno osigurati intenzivnu skrb i zadovoljavanje drugih životnih potreba. Dugotrajni smještaj priznaje se osobi s mentalnim oštećenjem, sukladno dobi, vrsti i stupnju oštećenja kada nije moguće osigurati skrb u obitelji pružanjem odgovarajućih izvaninstitucijskih oblika skrbi.

Stanovanje i prehrana

Korisnici mogu biti smješteni u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama u Domu.

Osigurava se čišćenje i održavanje prostora i opreme svakodnevno, pranje i glačanje posteljnog rublja najmanje jednom tjedno, pranje i glačanje osobnog rublja prema potrebi (nekoliko puta tjedno) te higijenski pribor.

Osigurana su tri obroka dnevno – doručak, ručak i večera (dijetalna prehrana ili prema preporuci liječnika pet do šest puta dnevno).

Briga o zdravlju korisnika podrazumijeva:

 • Prevenciju bolesti i rano otkrivanje bolesti, a provodi se putem redovitih sistematskih pregleda, kontrola tlaka i šećera u krvi, cijepljenja protiv gripe, preventivnih programa ranog otkrivanja malignih oboljenja;
 • Održavanje korisnika u dobroj remisiji – medicinske sestre/tehničari kontinuirano prate zdravstveno stanje i vrše nadzor pri uzimanju propisane peroralne terapije;
 • Unaprijeđenje i održavanje zdravlja;
 • Primjenu parenteralne i peroralne terapije prema uputi liječnika;
 • Ostale postupke prema uputama liječnika (obrada rana, davanje inhalacija,…);
 • Pružanje prve pomoći.

Fizikalna terapija

Fizikalnu terapiju provodi fizioterapeut prema uputi specijalista fizijatra, a podrazumijeva:

 • Prevenciju oštećenja, funkcionalnih ograničenja, nesposobnosti i ozljeda (provodi vježbe usmjerene na povećanje izdržljivosti),
 • Poboljšanje koordinacije pokreta, održavanje i povećanje opsega te brzine pokreta, korekcija položaja tijela, sprječavanje komplikacija dugotrajnog ležanja.

Provođenje fizikalne terapije:

 • manualna terapija
 • elektroterapija
 • krioterapija
 • terapija ultrazvukom
 • terapija laserom
 • terapija ICV-om
 • terapija solux lampom
 • terapija biophtron lampom
 • terapija magnetima

Njega i briga o osobnoj higijeni

O osobnoj higijeni i njezi brinu njegovateljice tako što:

 • Kontinuirano pružaju pomoć, podršku i nadzor u obavljanju osobne higijene (više puta dnevno);
 • Brinu se o neposrednoj okolini korisnika (posteljnom rublju, odjeći, obući, čistoći sobe);
 • Pomažu prilikom hranjenja korisnika 3 – 5 puta dnevno.

Socijalni rad

Socijalni radnici pružaju korisnicima pomoć u razdoblju njihove adaptacije, iniciraju primjene potrebnih oblika socijalne zaštite, zaštite prava, stručni rad i suradnju s obitelji korisnika, pripremaju korisnike za primjenu drugih oblika zaštite, surađuju s centrima za socijalnu skrb i ostalim nadležnim tijelima.

Socijalni radnici provode individualni i grupni rad. U individualnom radu bave se pojedinačnim i specifičnim socijalnim problemom korisnika, a u grupnom radu rade na integriranju novih korisnika u život Doma i lokalne zajednice, kao i na grupnoj koheziji korisnika.

U radionici “Grupa za adaptaciju” informiraju, pružaju pomoć u razdoblju adaptacije, promiču zajedništvo i poštivanje svakog pojedinca. U Grupi “City đir” uz pratnju korisnika pridonose njihovoj samostalnosti i snalaženju u prostoru te novim situacijama. Grupa “Socijalne vještine” namijenjena je poboljšanju socijalnih vještina korisnika boravka.

Cjelokupni rad socijalnih radnika usmjeren je ka što boljoj socijalizaciji korisnika kao pojedinca i kao dijela velike grupe.

Psihološka podrška

Psiholog pruža psihološku podršku, savjetuje i usmjerava korisnike putem individualnih razgovora ili grupnog rada (radionice i edukativne grupe).

Individualnim razgovorima psiholog pomaže korisniku u prilagodbi na život u Domu, pomaže mu u rješavanju njegovih akutnih problema te u zadovoljavanju njegovih potreba i želja.

Grupni rad provodi se s ciljem boljeg međusobnog upoznavanja i zbližavanja korisnika, razvijanja povjerenja i prihvaćanja kao i grupne podrške korisnicima.

Psiholog radi u grupama putem edukacijskih grupa. Rad grupe „Trening životnih vještina” temelji se na poboljšanju i učenju o samosvijesti, samopoštovanju, prepoznavanju svojih i tuđih osjećaja, međusobnoj komunikaciji i aktivnosti, a sve kako bi prihvatili sebe, naučili skrbiti o vlastitom psihičkofizičkom zdravlju, naučili preuzeti odgovornost za sebe i donositi odluke.

U grupi „Psiho-info” psiholog prvenstveno radi s korisnicima oboljelim od sizofrenije ili sizoafektivne psihoze, a s ciljem smanjenja psihotičnih faza bolesti. Korisnik uči prepoznati rane faze svoje krize, razviti strategiju suzbijanja početka krize i sudjeluje u izradi plana ponašanja u krizi.

Cjelokupan rad psihologa usmjeren je poticanju samostalnosti, osnaživanju i pružanju podrške korisnicima te postizanju osjećaja zadovoljstva putem bolje kvalitete života korisnika. Psiholog sudjeluje i u pripremanju korisnika za izvaninstitucijski oblik skrbi kao što je organizirno stanovanje uz podršku.

Radna terapija i radne aktivnosti

Radni terapeuti i radni instruktori pružaju svoje usluge prema radno- terapijskoj procjeni i analizi izvođenja aktivnosti dnevnog života u području samozbrinjavanja, produktivnosti / radnih aktivnosti i provođenja slobodnog vremena / razonode / odmora. Cilj rada je usvajanje i održavanje radnih i kulturnih navika, radne sposobnosti i samostalnosti.

Aktivnosti se provode kroz individualni i grupni rad.

1. Aktivnosti samozbrinjavanja

– osobna higijena, odijevanje, uređenje i održavanje osobnog prostora, funkcionalna mobilnost, socijalizacijske vještine

2. Aktivnosti produktivnosti / radne aktivnosti

– održavanje čistoće i uređenje okoliša, vrtlarstvo – eko vrt, briga o cvijeću, briga o životinjama, pomoć u praonici rublja, pomoć u blagovaonici, dežurstvo u portirnici, održavanje i uređenje zajedničkih prostora, kulinarska radionica

3. Aktivnosti provođenja slobodnog vremena / razonode / odmora

3.1. Interesne aktivnosti

 • Ručni rad – vezenje, pletenje, kukičanje, krpanje
 • Likovno – kreativne radionice – samostalno i u suradnji s volonterima (salvetna tehnika, keramika, rad sa špagom, tehnika kaširanja, rad s gipsom, izrada sapuna, tehnika mozaika, radionice Osnove kreativnosti, izrada dekorativnih predmeta, čestitki i plakata, dekoracija prostora)

3.2. Kulturno-zabavne aktivnosti

Literarno-recitatorsko-dramska grupa, knjižnica i čitaonica, zbor, proslave rođendana, plesne aktivnosti, projekcije filmova, društvene igre, izleti korisnika, vjerske aktivnosti: Sv. misa, molitva krunice i druga kulturno-zabavna događanja

3.3. Sportsko-rekreacijske aktivnosti

Grupne rekreacijske vježbe, boćanje, nogomet, stolni nogomet, stolni tenis, organizirane šetnje korisnika, organizirani odlazak korisnika na more.