Dokumenti Doma Vila Maria

Sjednice Upravnog vijeća

Obavještavamo javnost da se sjednice Upravnog vijeća održavaju u sjedištu doma, Šišanska cesta 2, ako to u pozivu nije drugačije naznačeno. Neposredan uvid u rad Upravnog vijeća na sjednici možemo osigurati za dvije osobe koje mogu najaviti namjeru sudjelovanja na e-mail: info@dom-vilamaria.hr. Pozive i zapisnike starijih sjednica Upravnog vijeća možete pogledati u arhivi sjednica.

2024.

2023.

2022.

Usluge doma Vila Maria

Dom Vila Maria, Pula

stanovanje, prehrana, njega, briga o zdravlju, socijalni rad, psihološka podrška, fizikalna i radna terapija, razne aktivnosti

Soba za aktivnosti

cjelodnevni i poludnevni boravak, organizirano stanovanje uz podršku i usluge pomoći u kući

Soba za sastanke

tko može biti korisnik, što treba sadržavati zahtjev za prijam, povjerenstvo za prijam i dodatne informacije i kontakti