Dokumenti Doma Vila Maria

Pravilnici, poslovnici, procedure i zakoni

Pravilnici i poslovnici Doma za odrasle osobe Vila Maria.

Pravilnici

Poslovnici

Procedure

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada doma

Usluge doma Vila Maria

Dom Vila Maria, Pula

stanovanje, prehrana, njega, briga o zdravlju, socijalni rad, psihološka podrška, fizikalna i radna terapija, razne aktivnosti

Soba za aktivnosti

cjelodnevni i poludnevni boravak, organizirano stanovanje uz podršku i usluge pomoći u kući

Soba za sastanke

tko može biti korisnik, što treba sadržavati zahtjev za prijam, povjerenstvo za prijam i dodatne informacije i kontakti