Web stranica Doma Vila Maria

Polica privatnosti

Ova polica privatnosti odnosi se isključivo na web stranicu dom-vilamaria.hr u vlasništvu Doma za odrasle osobe Vila Maria.

Ova web stranica može sadržati i informacije trećih osoba te poveznice na web stranice trećih strana. Dom za odrasle osobe Vila Maria ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti ili bilo kojih drugih karakteristika takvih informacija i poveznica, te ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaje stranica na koje poveznica usmjerava korisnika. Web stranice trećih strana imaju svoje neovisne uvjete zaštite osobnih podataka te je obveza korisnika upoznati se s njima prilikom posjete tim web stranicama.

Polica privatnosti temelji se na odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) te korisnicima ovih web stranica pružaju informacije o načinu prikupljanja, korištenja, zaštite, ispravaka i brisanja njihovih osobnih informacija.

Što su osobni podaci

Pojam ‘osobni podatak’ podrazumijeva svaki podatak temeljem kojeg se korisnik izravno ili neizravno može identificirati: ime i prezime, datum rođenja, e-mail adresa, poštanska adresa, telefonski broj, IP adresa i sl. podaci.

Prikupljanje osobnih podataka

Web stranica Doma za odrasle osobe Vila Maria ne prikuplja nikakve osobne podatke korisnika te ih stoga niti ne čuva, obrađuje ili dijeli s trećim osobama.

Izmjene police privatnosti

Ova polica privatnosti odnosi se isključivo na podatke prikupljene na web stranici dom-vilamaria.hr.

Dom za odrasle osobe Vila Maria zadržava pravo izmjene police privatnosti bez prethodne najave te nije odgovoran za bilo kakve moguće posljedice proizašle iz takvih izmjena.

Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja web stranice provjeriti važeća pravila kako bi saznali za bilo kakve promjene u pravilima o zaštiti privatnosti. Daljnje korištenje web stranice dom-vilamaria.hr od strane korisnika nakon bilo kakve promjene u polici privatnosti značit će da korisnik prihvaća izmjene.

Usluge doma Vila Maria

Dom Vila Maria, Pula

stanovanje, prehrana, njega, briga o zdravlju, socijalni rad, psihološka podrška, fizikalna i radna terapija, razne aktivnosti

Soba za aktivnosti

cjelodnevni i poludnevni boravak, organizirano stanovanje uz podršku i usluge pomoći u kući

Soba za sastanke

tko može biti korisnik, što treba sadržavati zahtjev za prijam, povjerenstvo za prijam i dodatne informacije i kontakti