Projekti Doma Vila Maria

Podrška po mjeri korisnika

Projekt doprinosi povećanju kvalitete života osoba s mentalnim oštećenjima kroz pružanje usluga podrške i savjetovanja te osnaživanje članova njihovih obitelji za kvalitetnu podršku u svakodnevnom funkcioniranju i maksimalnom korištenju potencijala.

Cilj projekta je povećanje kvalitete života osoba s mentalnim oštećenjima kroz pružanje usluga podrške i savjetovanja te osnaživanje članova njihovih obitelji za kvalitetnu podršku u svakodnevnom funkcioniranju i maksimalnom korištenju potencijala na području Istarske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Krapinsko-zagorske županije. Također, cilj je i povećati kvalitetu socijalnih usluga kroz jačanje stručnih kompetencija djelatnika koji rade s osobama s mentalnim oštećenjima i njihovim obiteljima.

Ciljana skupina projekta su odrasle osobe s mentalnim oštećenjima i članovi njihovih obitelji. Naglasak će biti na rad s osobama s dijagnozama shizofrenije, depresije i bipolarnog poremećaja.

Očekivani rezultati projekta:

  • Poboljšana kvaliteta života osoba s mentalnim oštećenjima koja se očituje u boljim socijalnim i komunikacijskim vještinama, kvalitetnijim međuljudskim odnosima, efikasnijem izvršavanju svakodnevnih obaveza te uključivanje u aktivnosti u zajednici.
  • Kvalitetnija briga o korisnicima od strane članova njihovih obitelji i kvalitetnije osobno balansiranje poslovnih i privatnih obaveza članova obitelji kroz savjetovanje i podršku u svladavanju dnevnih izazova koje nosi suživot s osobom s mentalnim oštećenjem.
  • Ekonomsko osnaživanje obitelji osoba s mentalnim oštećenjima kroz podršku za zapošljavanje ukoliko su članovi obitelji nezaposleni te pomoć korisnicima pri planiranju kućnog budžeta.
  • Vrijednost projekta je i u poboljšanju postojećih usluga domova za odrasle kao rezultat edukacije stručnih djelatnika za kvalitetniji rad s korisnicima i kroz umrežavanje partnera iz javnog i civilnog sektora koji rade s istom ciljanom skupinom.

Korisnik: Dom za odrasle osobe Vila Maria

Partner: Dom za odrasle osobe Motovun, Dom za odrasle osobe Lobor-grad, Dom za odrasle osobe Ljeskovica, Udruga Vrapčići

Ukupna vrijednost projekta: 1.467.567,42 HRK

Iznos koji financira EU: 1.467.567,42 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01. srpnja 2020. – 31. ožujka 2022.

Kontakt osoba za više informacija: Marija Miočić-Stošić, dnevni.boravak@dom-vilamaria.hr, 091/317-8801.

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr)

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr