Dokumenti Doma Vila Maria

Planovi i izvješća o radu

Pregled planova i izvješća o radu Doma za odrasle osobe Vila Maria. Za starije planove i izvješća pogledajte stranicu arhive.

2023.

2022.

2021.

2020.

2023.

Usluge doma Vila Maria

Dom Vila Maria, Pula

stanovanje, prehrana, njega, briga o zdravlju, socijalni rad, psihološka podrška, fizikalna i radna terapija, razne aktivnosti

Soba za aktivnosti

cjelodnevni i poludnevni boravak, organizirano stanovanje uz podršku i usluge pomoći u kući

Soba za sastanke

tko može biti korisnik, što treba sadržavati zahtjev za prijam, povjerenstvo za prijam i dodatne informacije i kontakti