Projekti Doma Vila Maria

Stariji projekti

2015.

Projekt "Podrška u zajednici - TRIP B"

Dom za odrasle osobe Vila Maria zajedno s partnerima – Gradskim društvom Crvenog Križa Pula, Udrugom invalida rada Istre i Udrugom za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije – Pula, započeo je 13. srpnja 2015. godine provedbu projekta “Podrška u zajednici – TRIP B”. Pridruženi suradnik projekta je Grad Pula.

Opći cilj projekta je povećanje kvalitete socijalnih usluga, kvalitete života i zapošljivosti osoba u potrebi, a specifični ciljevi projekta su:

1. Uvesti usluge dnevnog boravka za osobe s mentalnim oštećenjima i usluge psihosocijalne podrške za osobe s invaliditetom i beskućnike

2. Povećati kompetencije za tržište rada i zapošljavanje osoba s invaliditetom i beskućnike uz promoviranje zapošljavanja ranjivih skupina (prvenstveno osoba s invaliditetom) i pružanje podrške poslodavcima.

Aktivnosti projekta obuhvaćaju:

– pripremu za rad i djelovanje dnevnog boravka za osobe s mentalnim oštećenjem u Puli

– uvođenje usluge psihosocijalne podrške u 4 partnerske organizacije projekta

– razvoj kompetencija za tržište rada i podrška poslodavcima u zapošljavanju teže zapošljivih skupina – a posebno osoba s invaliditetom

– promidžbu i vidljivost projekta te upravljanje projektom.

Ukupni proračun projekta koji se provodi od 13. srpnja 2015. do 12. srpnja 2016. godine iznosi 1.219.765,55 kuna, pri čemu sredstva Europskog socijalnog fonda iznose 1.134.831,50 kuna.

Projekt se provodi u okviru Operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala 2007 – 2013”, prioritetne osi 2 – Jačanje socijalnog uključivanja i integracija osoba u nepovoljnom položaju, a u okviru poziva “Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3”.

Više informacija možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr ili www.esf.hr.

Za više informacija o projektu slobodno nas kontaktirajte na: lana.nacinovic@dom-vilamaria.hr.

Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Doma za odrasle osobe Vila Maria.

Pročitajte više o psihosocijalnoj podršci koju provodimo s našim korisnicima u sklopu projekta Podrška u zajednici TRIP B, financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Detalji

U siječnju 2016. započeli smo s provođenjem psihosocijalne podrške za naše korisnike. Do danas je uključeno 15 korisnika/ca. Rad u ovoj aktivnosti uključuje: osobno osnaživanje korisnika, prepoznavanje vlastitih jakih i slabih strana, procjena i razvoj korisnikovih potencijala, adekvatan način za nošenje sa stresom , važnost osobne higijene, higijene prostora/radnog mjesta, socijalizacija, osobna odgovornost, podršku za aktivaciju na tržištu rada, prava radnika, poželjan odnos poslodavac- zaposlenik, radna kultura te razmjenu iskustava na razini grupe.

Želimo naglasiti da su korisnici zadovoljni što nas čini ponosnim. U razgovorima s korisnicima većinom odgovaraju da nisu nikad bili u tretmanu psihosocijalne podrške, većina ih nije ni znala što je to psihosocijalna podrška. Dolaskom u Dnevni boravak SUSRET – za osobe s mentalnim oštećenjem nisu ni slutili koliko će im usluga psihosocijalne podrške biti od koristi u svakodnevnom životu.

  • Sviđa mi se rad u grupi jer smo aktivni sudionici, a ne samo pasivni promatrači.“ N.S.
  • Onda kad smo dobili neki zadatak na papiriću i morali ga drugima odglumiti, to mi je bilo super jer sam se morao snaći.“ A.H.

Korisnici svoje dojmove dijele i međusobno, kažu da je psihosocijalna podrška nadmašila sva njihova očekivanja.

  • „Individualno savjetovanje mi je najbolje. Toliko mi se ni doktorica ne posveti, ovdje dobijem toliko savjeta, osjećaj da se neko vama posvetio sat vremena je jako dobro.“

Razlozi korisnika za sudjelovanjem u psihosocijalnoj podršci je druženje, upoznavanje novih ljudi, suočavanje da nisu jedini s problemom, učenje nekih novih vještina (komunikacije, aktivno slušanje, asertivnost…).

  • Vidim da se obraća pažnja na mene, da me se gleda kao člana ovog društva i da mi se hoće pomoći.“ A.K.R.

Korisnici naglašavaju da im teme, aktivnosti i način rada psihosocijalne podrške, grupne i individualne, pomažu u svakodnevnom životu, u osamostaljenju, u obavljanju nekih kućanskih poslova, shvaćaju svoje obaveze koje imaju i razvijaju osjećaj odgovornosti prema istima.

Neki od korisnika su kroz rad u grupi, a posebno kroz individualno savjetovanje, upoznali sebe, svoje sposobnosti i vještine da imaju želju okušati se i na tržištu rada.

Aktivnost „Uvođenje usluge psihosocijalne podrške“ se provodi u sklopu projekta „Podrška u zajednici – TRIP B“. Aktivnosti sličnog karaktera se provode kod svih partnera projekta. Nositelj projekta je Dom za odrasle osobe Vila Maria, a partneri su: Gradsko društvo Crvenog križa Pula, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre, Udruga invalida rada Istre. Grad Pula je pridruženi suradnik projekta.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Projekt se provodi u okviru Operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013”, prioritetne osi 2 – Jačanje socijalnog uključivanja i integracija osoba u nepovoljnom položaju, a u okviru Poziva “Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3”.

Više informacija možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr ili www.esf.hr i u publikaciji Trip B – podrška u zajednici

2014.

Tijekom 2014. godine provodili su se sljedeći projekti:

– Projekt „Djeca osmijehom do srca Vile Marije” počeo se provoditi tijekom 2013. godine.
– Projekt „Klimatizacija prostora za boravak korisnika”
– Projekt „Nabava materijala za vrtno jezerce”
– Projekt „Nabava fotokopirnog uređaja”
– Zbirka pjesama “Koraci kroz stihove”

2013.

Tijekom 2013. u suradnji s Gradskom knjižnicom i čitaonicom Pula ostvareno je tiskanje zbirke poezije pod nazivom “Koraci kroz stihove” čiji su autori korisnici doma.

Od 2002.

Projekt Program dodatnih mjera specijalističke zdravstvene zaštite korisnika provodi se kontinuirano od 2002. godine.

Usluge doma Vila Maria

Dom Vila Maria, Pula

stanovanje, prehrana, njega, briga o zdravlju, socijalni rad, psihološka podrška, fizikalna i radna terapija, razne aktivnosti

Soba za aktivnosti

cjelodnevni i poludnevni boravak, organizirano stanovanje uz podršku i usluge pomoći u kući

Soba za sastanke

tko može biti korisnik, što treba sadržavati zahtjev za prijam, povjerenstvo za prijam i dodatne informacije i kontakti