Web stranica Doma Vila Maria

Opći uvjeti korištenja web stranice

Ovi uvjeti korištenja web stranice propisuju uvjete i pravila za korisnike i odnose se na korištenje web stranice dom-vilamaria.hr koja je u vlasništvu Doma za odrasle osobe Vila Maria, sa sjedištem u Šišanska cesta 2, 52100 Pula. Korištenjem ove web stranice korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima korištenja web stranice.

Sadržaj web stranice na domeni dom-vilamaria.hr vlasništvo je Doma za odrasle osobe Vila Maria te se, ukoliko to nije drugačije navedeno, ne smije kopirati, objavljivati, distribuirati i sl. bez izričitog pristanka vlasnika stranica. Sadržaji objavljeni na web stranici imaju informativni karakter, Dom za odrasle osobe Vila Maria nastoji objaviti točne informacije ali ne daje nikakva jamstva u pogledu njihove preciznosti i potpunosti.

Korištenjem sadržaja ove web stranice korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz njena korištenja te prihvaća koristiti njen sadržaj isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Dom za odrasle osobe Vila Maria isključuje svaku odgovornost za izravnu i neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizaći iz pristupa i korištenja sadržaja stranica, bilo kakvih pogrešaka u njihovom sadržaju ili nedostupnosti zbog tehničkih razloga.

Ova web stranica može sadržati i informacije trećih osoba te poveznice na web stranice trećih strana. Dom za odrasle osobe Vila Maria ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti ili bilo kojih drugih karakteristika takvih informacija i poveznica, te ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaje stranica na koje poveznica usmjerava korisnika. Web stranice trećih strana imaju svoje neovisne uvjete poslovanja te je obveza korisnika upoznati se s njima prilikom posjete tim stranicama.

Korisnik stranice na domeni dom-vilamaria.hr potvrđuje da je upoznat s činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga jer pristup web stranici može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen, te da su to događaji izvan kontrole Doma za odrasle osobe Vila Maria te stoga on nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu.

Korištenje web stranice dom-vilamaria.hr isključivo je na odgovornost korisnika. Dom za odrasle osobe Vila Maria oslobađa se od svake odgovornosti za štetu koja je mogla nastati prilikom posjete stranici uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa, prekidom u komunikacijskoj liniji, neovlaštenim pristupom, neprikladnim ponašanjem, nemarom i slično te drugih slučajeva za koje nije odgovoran vlasnik stranice.

Dom za odrasle osobe Vila Maria zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ukine ili izmijeni sadržaj Općih uvjeta korištenja ili sadržaj web stranice dom-vilamaria.hr. Korisnici su dužni prije svakog korištenja web stranice dom-vilamaria.hr pregledati sadržaj Općih uvjeta korištenja. Suprotno postupanje oslobađa Dom za odrasle osobe Vila Maria od bilo kakve odgovornosti. Ovi Opći uvjeti korištenja i bilo kakve njihove izmjene stupaju na snagu objavom na dom-vilamaria.hr.

Informacije o vlasniku internetske stranice dom-vilamaria.hr:

Dom za odrasle osobe Vila MariaSjedište: 52100 Pula, Šišanska cesta 2OIB: 71297971198Telefon: 052 545 480

Usluge doma Vila Maria

Dom Vila Maria, Pula

stanovanje, prehrana, njega, briga o zdravlju, socijalni rad, psihološka podrška, fizikalna i radna terapija, razne aktivnosti

Soba za aktivnosti

cjelodnevni i poludnevni boravak, organizirano stanovanje uz podršku i usluge pomoći u kući

Soba za sastanke

tko može biti korisnik, što treba sadržavati zahtjev za prijam, povjerenstvo za prijam i dodatne informacije i kontakti