Projekti Doma Vila Maria

Međunarodni projekt CHARME

“Samo s pomoću umjetnosti možemo izaći iz sebe, znati što netko drugi vidi od tog svemira koji nije isti kao naš…” (Marcel Proust)

CHARME (Culture Handicap Art et Rencontres de Mobilité Européenne) je međunarodni projekt sufinanciran kroz Program ERASMUS+, Ključna mjera 2. – Suradnja za inovacije i razmjena dobre prakse, 2018-1-FR01-KA204-048124. Trajanje projekta je 23 mjeseca (listopad 2018. – kolovoz 2020.), a ukupna vrijednost je 213.080,00 €.

Polazište projekta CHARME je da su umjetnost i kultura temeljna polazišna točka u radu s ranjivim skupinama, posebice stoga što umjetnost omogućava pristup simboličnoj razini poimanja i time reflektira samu bit čovječanstva. Osobe s invaliditetom moraju biti u mogućnosti uživati svoja temeljna prava kao i ravnopravnost i jednakost pristupa kako bi u potpunosti mogli iskoristiti svoju građansku ulogu.Umjetnost i kultura dio su etičkog i demokratskog djelovanja.

Mogućnost pristupa osoba s invaliditetom umjetnosti i kulturi sredstvo je emancipacije i socijalne uključenosti, put ka samoodređenju onih koji imaju poteškoća u izražavanju kao i specifičan način međusobnog povezivanja.

Srž projekta CHARME čine studijska putovanja osoba s invaliditetom u pratnji stručnih radnika. 

Studijska putovanja organizirana su u turnusima: svaka će zemlja partner jednom posjetiti ustanovu za skrb o osobama s invaliditetom u ostalim zemljama partnerima te biti domaćin po jedne studijske posjete iz svake zemlje. U svakoj studijskoj posjeti sudjeluje 7 korisnika te 2 stručna radnika. Aktivnosti su usmjerene na umjetnost i kulturu te će se sastojati od posjeta umjetničkim izložbama, muzejima te sudjelovanja na radionicama uz poticanje međusobne interakcije. Tijekom aktivnosti promiče se promišljanje o samopoštovanju i samoinicijativnosti koje uz podršku i pozitivnu povratnu informaciju djeluje nestigmatizirajuće i poticajno. Osim toga, dio aktivnosti potiče razmjenu iskustava stručnih radnika.

Ciljane skupine

  • Osobe s mentalnim ili intelektualnim oštećenjem
  • Stručni djelatnici
  • Voditelji ustanova, administrativno osoblje te po potrebi članovi partnerskih organizacija

Ciljevi projekta

  • Omogućiti pristup umjetnosti i kulturi osobama s invaliditetom kroz Europsku mobilnost
  • Potaknuti ravnopravniji pristup međunarodnoj mobilnosti u svrhu učenja za osobe s invaliditetom, potičući njihov izlazak iz izolacije ili bolesti i povećanje svijesti o vlastitim potencijalima
  • Stvoriti most između umjetnosti, kulture i socijalno-zdravstvenog sektora izbjegavajući diskriminaciju
  • Razviti profesionalne kompetencije stručnih djelatnika u radu s osobama s invaliditetom
Erasmus logotip