Dom Vila Maria

Kontakt i lokacija

Dom za odrasle osobe Vila Maria – Šišanska cesta 2, 52100 Pula

Lokacija na Google mapi >>

Ime

Telefon

Mobitel

Fax

E-mail

Tajnica Marija Nasipak /centrala

052/545 480

099 3178 800

099 3178 809

 

info@dom-vilamaria.hr

vila.maria@pu.t-com.hr

Ravnateljica Doma

Tina Načinović

052/545 481

095 3716 907

 

ravnatelj@dom-vilamaria.hr

vila.maria@pu.t-com.hr

info@dom-vilamaria.hr

Voditeljica računovodstva

Mirjana Vratović

052/ 545 485

099 317 8802

 

racunovodstvo@dom-vilamaria.hr

Računovodstvo

Amila Vugrinec, Helena Konović i Martina Nasipak

052/545 484

  

racunovodstvo@dom-vilamaria.hr

Stručnjak zaštite na radu i radni instruktor

Milovan Stojković

 

091 317 8811

 

zastitanaradu@dom-vilamaria.hr

POSLOVI PSIHOSOCIJALNOG RADA, RADNE TERAPIJE I IZVANINSTITUCIJSKE SKRBI
   Socijalni radnik Zlatko Bašlin

052/ 545 478

052/ 545 479

  099 7360 688 

socijalniradnik@dom-vilamaria.hr

Socijalna radnica Melita Filipec Katana

 052/545 478

052/545 479

099 7360 687

 

socijalniradnik1@dom-vilamaria.hr

Psihologinja

Lara Koraca

 

099 2585 818

 

psiholog@dom-vilamaria.hr

Radni terapeut Tina Bitunjac

 052/545 492

099 7360 686

 

radni.terapeut1@dom-vilamaria.hr

 Radni instruktor Vesna Horvat  052/545 492  099 7360 685 

  radni.terapeut@dom-vilamaria.hr

USTROJBENA JEDINICA BRIGE O ZDRAVLJU I NJEGE

Voditeljica Ustrojbene jedinice

Kata Stojčević

052/545 482

099 3178 803

052/389 024

zdravlje.njega@dom-vilamaria.hr

Glavna sestra

Orieta Šahović

052/545 482

099 7360 684

052/389 024

zdravlje.njega@dom-vilamaria.hr

Dežurna sestra I kat

 

099 317 8807

  

Dežurna sestra II kat

 

099 317 8805

  

Dežurna sestra III kat

 

099 317 8806

  

Fizioterapeuti:  Gordana Turković i Tajana Spinotti

 

099 7360 683

052/389 024

 zdravlje.njega@dom-vilamaria.hr

USTROJBENA JEDINICA PREHRANE I POMOĆNO TEHNIČKIH POSLOVA

Voditelj Ustrojbene jedinice

Loris Jelovac

052/545 486

099 3178 804

 

prehrana.tehnika@dom-vilamaria.hr

Kuhar/Voditelj Odsjeka prehrane

Ivanka Zečević

 095 340 0461  

Ekonom/Voditelj Odsjeka pomoćno tehn. poslova

Drago Pujas

 

099 7360 681

 

nabava@dom-vilamaria.hr

Skladištar

Zlatko Zdravković

052/545 483

   
GOVORNICE I PORTIRNICA

Govornica – 1. kat

052/545 490

   

Govornica – 2. kat

052/545 491

   

Portirnica

052/389 023

   
DNEVNI BORAVAK

Radni terapeut

Erika Todorić

 052/255 411

091 3178 801

 

dnevni.boravak@dom-vilamaria.hr

Usluge doma Vila Maria

Dom Vila Maria, Pula

stanovanje, prehrana, njega, briga o zdravlju, socijalni rad, psihološka podrška, fizikalna i radna terapija, razne aktivnosti

Soba za aktivnosti

cjelodnevni i poludnevni boravak, organizirano stanovanje uz podršku i usluge pomoći u kući

Soba za sastanke

tko može biti korisnik, što treba sadržavati zahtjev za prijam, povjerenstvo za prijam i dodatne informacije i kontakti