Projekti Doma Vila Maria

Glazboterapija

Projekt Glazboterapije provodi Andrea Prenka, mag. mus. Sudionici projekta su osobe s mentalnim oštećenjem smještene u Domu, a voditelj projekta je Tina Bitunjac, radni terapeut.

Glazboterapije se provodi jednom tjedno po sat i pol kroz 10 mjeseci, a grupne aktivnosti obuhvaćaju do 10 korisnika. Kroz upotrebu glazbe i njenih elemenata kao intervencije u svakodnevnom okruženju, u radu s grupom nastoji se ostvariti bolja kvaliteta života i poboljšati fizičko, socijalno, emotivno, spoznajno i mentalno zdravlje.

Aktivnosti

 • Skupno sviranje udaraljki
 • Interpretacija analiza teksta/pjesme
 • Improvizacija
 • Vođena imaginacija
 • Pjevanje
 • Terapijski performansi/nastupi

Ciljevi na socijalno-emocionalnom području

 • Poboljšanje odnosa sa samim sobom (prihvaćanje i razumijevanje)
 • Poboljšanje samosvijesti (pridobivanje pozitivnih iskustva)
 • Rast samoizražavanja (verbalno i neverbalno)
 • Refleksija iskustava (od neverbalnog prema verbalnome)
 • Poboljšanje odnosa s okolinom (komunikacija), uključivanje u skupinu

Dobrobiti glazboterapije

 • Poboljšanje socijalnih vještina
 • Izražavanje emocija
 • Jačanje samopouzdanja
 • Poboljšanje finih i grubih motoričkih vještina 
 • Olakšanje pri opuštanju
 • Jačanje mehanizama suočavanja s gubitkom
 • Poboljšanje pažnje

Dugoročni ciljevi

 • Kreativno – glazbeni angažman
 • Senzomotorička aktivacija pojedinca
 • Rast i poboljšanje osnovnih životnih funkcija (disanje, puls)
 • Kognitivna aktivacija