Dom Vila Maria

Donacije i potpore

Poboljšanju kvalitete života korisnika u ovom domu u značajnoj mjeri doprinose i različiti oblici donacija i potpora. Sredstva koja osigurava država zadovoljavaju osnovne životne potrebe korisnika Doma, a sve ostalo što bi omogućilo ugodniji život i provedbu dodatnih programa potrebno je osigurati na druge načine.

Donacije su sve češći oblik kojim nastojimo omogućiti ugodniji život naših stanara. Mnoge njihove potrebe i naša želja da ih ispunimo ne bi bile ostvarljive bez dobrih ljudi i organizacija koje nam pomažu.

Otvoreni smo za sve donacije, sredstava ili usluge i dobrodošli su svi koji imaju potrebu učiniti nešto dobro. Nadamo se da ćete prepoznati važnost ulaganja u zajednicu i mogućnost da na taj način budete aktivno uključeni u različite aktivnosti koje doprinose razvitku društva u cjelini.

Sve donacije se namjenski koriste isključivo za potrebe korisnika.

Kako donirati

Osobe, tvrtke i organizacije zainteresirane za dobrobit naših korisnika mogu nas kontaktirati na priložene kontakte ili osobno doći u Dom za odrasle osobe ‘Vila Maria, Šišanska cesta 2, Pula.

Tajništvo/ravnateljica: 052/545 480

Fax: 052/ 389 024

Računovodstvo: 052/ 545 485

MB: 1599585

OIB: 71297971198

Žiro-račun: HR0423900011100025486 (napomena: donacija)

Banka: Hrvatska poštanska banka

E-mail: info@dom-vilamaria.hr

Dodijeljena bespovratna sredstva, sponzorstva, donacije i druge pomoći

Za pregled starijih donacija i drugih sredstava pogledajte arhivu donacija i potpora.

2022.

Donator/sponzor Sadržaj donacije Datum Namjena Visina iznosa
 Crveni križ Pula  prehrambeni proizvodi tijekom godine za potrebe korisnika Doma 25.212,27
 Grad Pula  novčana sredstva tijekom godine  sufinanciranje projekta “Djeca Slikom do Vile Marije” kroz program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pule 18.000,00
 Istarska županija  novčana sredstva tijekom godine Sufinanciranje programa specijalističke zdravstvene zaštite korisnika Doma 44.850,00
 Općina Marčana novčana sredstva 21.6.2022.  Program javnih potreba Općine Marčana 2.000,00
 Općina Vrsar  novčana sredstva 21.12.2022.  Program javnih potreba Općine Vrsar 2.000,00
 Grad Buje  novčana sredstva 28.9.2022.  Program javnih potreba Grada Buje 400,00
Razni donatori – građani odjeća, obuća i hihijenske potrepštine tijekom godine Za potrebe korisnika Doma /

2021.

Donator/sponzor Sadržaj donacije Datum Namjena Visina iznosa
Arena Hospitaly Razne kuhinjske potrepštine, ručnici, posteljina ožujak 2021. za potrebe korisnika Doma  
 Crveni križ Pula  prehrambeni proizvodi tijekom godine za potrebe korisnika Doma 20.127,34
 Grad Pula  novčana sredstva 18.3.2021.  sufinanciranje projekta “Djeca Slikom do Vile Marije” kroz program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pule 1.000,00
 Istarska županija  novčana sredstva 17.5.2021. Sufinanciranje programa specijalističke zdravstvene zaštite korisnika Doma 22.425,00
 Istarska županija  novčana sredstva 8.11.2021.  Sufinanciranje specijalističke zdravstvene zaštie korisnika Doma 22.425,00
 Općina Marčana novčana sredstva 25.10.2021.  Program javnih potreba Općine Marčana 2.000,00
 Općina Vrsar  novčana sredstva 8.12.2021.  Program javnih potreba Općine Vrsar 2.000,00
 Grad Pazin novčana sredstva 23.12.2021.  Program javnih potreba Grada Pazina 300,00
 Grad Vodnjan novčana sredstva 23.12.2021.  Programa javnihj potreba Grada Vodnjana 700,00
 Grad Buje  novčana sredstva 23.12.2021.  Program javnih potreba Grada Buje 400,00
Fizičke osobe novčana sredstva 31.10.2021.   938,00
Razni donatori – građani odjeća, obuća i hihijenske potrepštine tijekom godine Za potrebe korisnika Doma  

Usluge doma Vila Maria

Dom Vila Maria, Pula

stanovanje, prehrana, njega, briga o zdravlju, socijalni rad, psihološka podrška, fizikalna i radna terapija, razne aktivnosti

Soba za aktivnosti

cjelodnevni i poludnevni boravak, organizirano stanovanje uz podršku i usluge pomoći u kući

Soba za sastanke

tko može biti korisnik, što treba sadržavati zahtjev za prijam, povjerenstvo za prijam i dodatne informacije i kontakti