Projekti Doma Vila Maria

Djeca slikom do Vile Maria

Sudionici projekta su predškolarci i odgajateljice Dječjeg vrtića “Oblutak” iz Pule, učenici i profesori/voditelji osnovnih i srednjih škola Grada Pule, učenici  i profesori/voditelji  nekih osnovnih škola izvan Grada Pule, predstavnici Hrvatskog društva likovnih umjetnika Istre te odrasle osobe s mentalnim oštećenjem smještene u Domu.

Projekt je započeo kao akcija 2007. godine, a 2011. godine prerastao je u projekt “Školarci slikom do Vile Marije” čiju provedbu  sufinancira  i pruža potporu Istarska županija. Uključene osnovne škole Grada Pule.

Projekt doživljava promjene 2012. godine, uključuju se i srednje škole Grada Pule. Suradnju s HDLU Istre započeli smo 2013. godine, vođenje likovnih i kreativnih radionica. 2016. godine proširili smo projekt i uključili mališane dječjeg vrtića te promijenili ime projekta u “Djeca slikom do Vile Marije”.

U sklopu projekta godišnje održavaju se dva susreta učenika osnovnih i srednjih škola Grada Pule i korisnika: povodom Međunarodnog dana obitelji (15. svibnja) za učenike osnovnih škola i Svjetskog dana mentalnog zadravlja (10. listopada) za učenike srednjih škola. Za učenike osnovnih škola izvan Grada Pule održava se pet keramičarskih ili kreativnih radionica/susreta edukativnog karaktera.

Oba susreta i tri keramičarske ili kreativne 1-3 radionice organiziraju se u suradnji s HDLU Istre (ukupno 5). Dvije keramičarske radionice održavaju se samostalno.

Izložba svih radova iz 2018. godine  pod nazivom “Vile i Vilenjaci” planirana je za ožujak 2019. godine u galeriji Luka.

Izložba svih radova iz 2019. godine  pod nazivom “Vile i Vilenjaci” planira se organizirati u ožujku 2020. godine u galeriji Luka.

Predškolarci Dječjeg vrtića “Oblutak” iz Pule i učenici PŠ Banjole  zajedno s našim korisnicima sudjelovat će u pet radionica/izleta/susreta edukativnog, kulturnog i kreativnog karaktera: povodom Uskrsa, EKO radionica, briga o životinjama, kulinarska radionica (povodom Božića), upoznavanje kraja u kojem živimo.

Glavni cilj

Uklanjanje predrasuda prema osobama s mentalnim oštećenjima.

Specifični ciljevi

 1. Socijalna interakcija – komunikacija i druženje korisnika doma, predškolaraca, učenika, odgajateljica, profesora i umjetnika
 2. Socijalna osjetljivost – razvijanje socijalne osjetljivosti mladih za osobe s posebnim potrebama, upoznavanje i prihvaćanje te razvijanje volonterskog duha
 3. Kvaliteta života
  • poboljšanje kvalitete života korisnika
  • kvalitetno i organizirano provođenje slobodnog vremena korisnika
  • edukacija i razvijanje vještina nadarenih korisnika
 4. Međugeneracijska solidarnost – suradnja s dječjim vrtićem
 5. Suradnja s osnovim i srednjim školama
  • zadovoljavnje interesa i sklonosti korisnika
  • socijalna interakcija
  • razvijanje partnerstva s vanjskim suradnicima
 6. Suradnja s lokalnom zajednicom
  • socijalno uključivanje odraslih osoba s mentalnim oštećenjem u lokalnu zajednicu (osnovne i srednje škole Grada Pule i Istre, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre, javne ustanove,…)
 7. Zadovoljavanje potreba korisnika za zabavom i druženjem

Aktivnosti

 • Priprema i organizacija projekta (pozivnice, plakat, priprema prostora, uređenje, prehrana za sudionike, prezentacija radova, izrada ankete o zadovoljstu provedenim aktivnostima…)
 • Kreativni rad u unutarnjem ili vanjskom prostoru Doma
 • EKO radionica (učenje o prirodi, sadnja i briga o biljkama)
 • Priprema i organizacija izleta/susreta edukativnog, kulturnog i kreativnog karaktera
 • Priprema i organizacija likovno-kreativnih susreta i keramičarskih radionica u suradnji s HDLU Istre
 • U suradnji s HDLU Istre priprema i organizacija izložbe
 • Prezentacija radova, postavljanje izložbe
 • Evaluacija
 • Zajednička i spontana druženja prema potrebi korisnika i djece
 • Dramsko – literarno i glazbeno izražavanje

Broj i struktura korisnika projekta

 • Predškolarci i odgajateljice Dječjeg vrtića “Oblutak” iz Pule (cca. 15-20 članova)
 • Učenici i profesori/voditelji osnovnih škola Grada Pule (cca. 40-50 članova)
 • Učenici i profesori/voditelji srednjih škola Grada Pule (cca. 50 članova)
 • Učenici i profesori/voditelji osnovnih škola izvan Grada Pule (cca. 30-40 članova)
 • Predstavnici Hrvatskog društva likovnih umjetnika Istre (2-3 člana)
 • Korisnici i radnici Doma (cca.30-40)

Dosadašnji očekivani rezultati

 • Projekt je postao sastavni dio godišnjih programa rada pulskih osnovnih škola
 • Veliki interes sudionika za sudjelovanje u projektu
 • Bolje razumijevanje  potreba i načina života korisnika
 • Sudjelovanje u projektu je poučno i korisno za djecu
 • Manje predrasude prema osobama s mentalnim oštećenjem
 • Socijalna interakcija naših korisnika
 • Bolja povezanost u lokalnoj zajednici I bolje razumijevanje različitih generacija