Dokumenti Doma Vila Maria

Arhiva javne nabave

U arhivi planova i izvješća o radu nalaze se planovi i izvješća Doma za odrasle osobe Vila Maria iz ranijih godina.

2019.

Natječaji

2018.

Natječaji

2017.

2016.

Od rujna 2016. nema gospodarskih subjekata s kojima dom ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

2015.

2014.

2013.

2012.

Usluge doma Vila Maria

Dom Vila Maria, Pula

stanovanje, prehrana, njega, briga o zdravlju, socijalni rad, psihološka podrška, fizikalna i radna terapija, razne aktivnosti

Soba za aktivnosti

cjelodnevni i poludnevni boravak, organizirano stanovanje uz podršku i usluge pomoći u kući

Soba za sastanke

tko može biti korisnik, što treba sadržavati zahtjev za prijam, povjerenstvo za prijam i dodatne informacije i kontakti