Prijava

Dom za odrasle osobe VILA MARIA

vilamaria front2

Dom za odrasle osobe Vila Maria je javna ustanova u nadležnosti Ministarstva socijalne politike i mladih, čiji je osnivač Republika Hrvatska.
Dom je osnovan 2001. godine, a pruža usluge skrbi odraslim osobama s mentalnim oštećenjem.
Dom pruža sljedeće socijalne usluge odraslim osobama s mentalnim oštećenjem:

  • usluga smještaja (dugotrajni i privremeni)
  • usluga boravka (cjelodnevni i poludnevni)
  • usluga organiziranog stanovanja uz podršku
  • usluga pomoći u kući.

Misija

Individualni pristup u radu s korisnikom, socijalizacija, zajedničko otkrivanje, osnaživanje i poticanje njegovih sklonosti, vještina i sposobnosti uz potporu obitelji i lokalne zajednice.

Vizija

Postizanje što veće samostalnosti korisnika uvažavajući njegove individualne potrebe uz pružanje stručne pomoći u planiranju i osmišljavanju života unutar kao i izvan ustanove.

vilamaria front3

Dom za odrasle osobe Vila Maria smješten je u Istri, u Puli, Šišanska cesta 2. Dom je smješten u adaptiranoj vili i novom modernom objektu, a okružen je velikim uređenim parkom. Korisnicima su na rasplaganju sljedeći prostori: polivalentni dnevni boravak, dnevni boravci s čajnim kuhinjama, blagovaonice, polivalentna dvorana i radna terapija, kapelica, prostori za posjetitelje, frizerski salon.

Smještajni kapacitet doma je 195 korisnika o kojima skrbi 74 radnika.

Zahtjevom nadležnom centru za socijalnu skrb pokreće se postupak za pružanje usluga smještaja, boravka i  pomoći u kući. Podnesene zahtjeve od strane centra za socijalnu skrb sa svom potrebnom dokumentacijom razmatra Povjerenstvo za prijam i otpust korisnika Doma Vila Maria te donosi odluku o mogućnosti pružanja usluga. Usluge se ostvaruju temeljem listi  čekanja.

Kako podnijeti zahtjev za prijam u Dom možete pogledati OVDJE.

vilamaria front

Tko može otvariti usluge?

Usluge se pružaju odrasloj osobi s mentalnim oštećenjem, a koja bez stručne pomoći ne može organizirati i savladati svoju svakodnevnicu.

 

Temeljna načela rada

Korisnik socijalne usluge ostvaruje prava po načelima socijalne skrbi: slobode izbora u skladu s individualnim potrebama, uključenosti u zajednicu, pravodobnog dobivanja usluge, poštivanja ljudskih prava i integriteta korisnika, zabrane diskriminacije, informiranosti o pravima i uslugama, sudjelovanja u donošenju odluka, tajnosti i zaštite osobnih podataka, poštivnja privatnsoti i podnošenja pritužbi.

 

Poveznice

Anketa

Postoji li potreba psihički bolesnog člana vaše obitelji za korištenjem jedne ili više od sljedećih izvaninstitucijskih usluga koje bi mogao pružati Dom za odrasle osobe “Vila Maria”?