OBAVIJEST POSJETITELJIMA

 

* OD DANA 22.3.2021. DOZVOLJENE SU POSJETE KORISNICIMA DOMA SVAKI DAN OD PONEDJELJKA DO PETKA U VREMENU OD 15.00 DO 17.00 SATI, MAKSIMALNO 15 MINUTA,    NAJVIŠE ZA 4 KORISNIKA DNEVNO, 1 X TJEDNO PO KORISNIKU, UZ OBAVEZNO NOŠENJE MASKI I DRŽANJE DISTANCE.

* POSJETE ZA NEPOKRETNE KORISNIKE DOZVOLJENE SU 1 X TJEDNO, MAKSIMALNO 15 MINUTA UZ OBAVEZNO NOŠENJE MASKE, VIZIRA I MANTILA KOJE SVAKI POSJETITELJ MORA     SAM NABAVITI (PEEM, LJEKARNA ...).

* POSJETITELJI SU SE PRETHODNO DUŽNI NAJAVITI SOCIJALNOM RADNIKU NA BROJ TEL. 052 545 479 ILI MOB. 099 7360 687.

* POSJETE ZA NEPOKRETNE KORISNIKE SU U DOGOVORU SA VODITELJICOM ODJELA BRIGE O ZDRAVLJU I NJEGE ILI GLAVNIM MEDICINSKIH TEHNIČAROM.

* KOD DOLASKA U POSJETU KORISNICIMA, POSJETIELJ MOŽE SA KORISNIKOM IZAĆI IZVAN DOMA, NAJVIŠE 2 SATA, A POVRATAK U DOM MORA BITI NAJKASNIJE DO 17,00 SATI.


PAKETI ZA KORISNIKE MOGU SE DONOSITI UTORKOM i srijedom OD 08.00 - 16.00 SATI.  PAKETI SE PREDAJU RADNIKU NA PORTI.

 

Vila Maria, Pula

Dom Vila Maria u Puli pruža usluge skrbi odraslim osobama s mentalnim oštećenjem: uslugu smještaja (dugotrajnog i privremenog), uslugu boravka (cjelodnevnog i poludnevnog), uslugu organiziranog stanovanja uz podršku i uslugu pomoći u kući.

Dom je smješten u adaptiranoj vili i novom modernom objektu, a okružen je velikim uređenim parkom. Korisnicima su na raspolaganju polivalentni dnevni boravak, dnevni boravci s čajnim kuhinjama, blagovaonice, polivalentna dvorana i radna terapija, kapelica, prostori za posjetitelje, frizerski salon i ostali prostori za provođenje vremena. Smještajni kapacitet doma je 195 korisnika o kojima skrbi gotovo 80 radnika.

Više o domu